• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประกาศจังหวัด

332 ยอดเข้าชม

ประกาศฯ การสิ้นผลบังคับใช้ของบรรดาประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด19

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง การสิ้นผลบังคับใช้ของบรรดาประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดระยอง

6 ต.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สนง. พาณิชย์จังหวัดระยอง

ประกาศจังหวัดระยองเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 ก.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศฯประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์ลดราคา Mobileทั่วไทย Lot20

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์...ลดราคา10

29 ก.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565(งวดที่ 2)ภายใต้ชื่อ พาณิชย์...ลดราคา Mobileทั่วไทย Lot20

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์...ลดราคา Mobile10

29 ก.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) ภายใต้ชื่อพาณิชย์...ลดราคา Mobile

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) ภายใต้ชื่อพาณิชย์...ลดราคา10

9 ก.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม