• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประกาศจังหวัด

341 ยอดเข้าชม

ประกาศจังหวัดระยองเรื่องขยายระยะเวลารับสมัครกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี2564 จังหวัดระยอง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี2564 จังหวัดระยอง

26 ส.ค. 2564 7

อ่านเพิ่มเติม
จังหวัดระยองออกคำสั่งที่ 11803/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

จังหวัดระยองออกคำสั่งที่ 11803/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 20 มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม10

19 ส.ค. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมพัฒนาและสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับฯ

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการส่งเสริมพัฒนา และสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชนกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาความปลดภัยด้านอาหาร ่จังหวัดระยอง กิจกรรมย่อยจัดงานแสดงและจำหน่ายอาหารปลอดภัยในจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคา

10 ส.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดระยองโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดระยอง

- ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง การรับสมัครกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดระยอง ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่ -ประกาศจังหวัดระยอง10

10 ส.ค. 2564 10

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง   ดาวน์โหลดประกาศฯ10

13 ก.ค. 2564 5

อ่านเพิ่มเติม