• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

194 ยอดเข้าชม

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (มค.-มีค. 64)

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เร่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 -10

30 เม.ย. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมพัฒนาและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาฯ

 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมพัฒนา และสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดระยอง กิจกรรมย่อยจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยภายในจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10

29 เม.ย. 2564 7

อ่านเพิ่มเติม
ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถาม ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมพัฒนา และสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชน กิจกรรมหลักส่งเสริม

ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถาม ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมพัฒนา และสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดระยอง กิจกรรมย่อยจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยภายในจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 เม.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมพัฒนา และสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมพัฒนา และสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดระยอง กิจกรรมย่อยจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยภายในจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารคลิกด้านล่าง>>>

19 เม.ย. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม
แบบ บก.06 (โครงการส่งเสริมพัฒนาและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารฯ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการการส่งเสริมพัฒนาและสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชนกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดระยอง กิจกรรมย่อยจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยในจังหวัดระยอง - บก.06 - ราคากลางฯ

5 เม.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ร่างประกาศจังหวัดระยองเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมพัฒนาและสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชนฯ

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมพัฒนา และสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดระยอง กิจกรรมย่อยจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -ร่างประกาศ  >>คลิก10

5 เม.ย. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม