• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

5866 ยอดเข้าชม

ประกาศฯประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์ลดราคา Mobileทั่วไทย Lot20

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์...ลดราคา10

29 ก.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน (งวด 2) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์...ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์...ลดราคา Mobile10

29 ก.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดระยองเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการพาณิชย์ลดราคา Mobile ทั่วไปทย Lot 2

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่10

28 ก.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน Lot 20

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่10

28 ก.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้าและผู้ประกอบการฯ

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่องรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

27 ก.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) ภายใต้ชื่อพ

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) ภายใต้ชื่อพาณิชย์...ลดราคา10

9 ก.ย. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม