• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

7335 ยอดเข้าชม

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) ภายใต้ชื่อพาณิชย์...ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค) จังหวัดระยอง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) ภายใต้ชื่อพาณิชย์...ลดราคา! Mobile10

30 พ.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารจัดเก็บเอกสารและครุภัณฑ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารจัดเก็บเอกสารและครุภัณฑ์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการเช่าอาคารจัดเก็บเอกสารและครุภัณฑ์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการเช่าอาคารจัดเก็บเอกสารและครุภัณฑ์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

29 พ.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพช่วยประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพช่วยประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 1)10

24 พ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พ.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม