• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

7336 ยอดเข้าชม

ประกาศจังหวัดระยองเรื่องประกาศผู้ชนะการลงสื่อประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างนำประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง ลงชื่อประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาจง

6 มิ.ย. 2565 6

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาส่งเสริมช่องทางฯ

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหลังเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256510

31 พ.ค. 2565 7

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้พาณิชย์ Fruit Festival 2022

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคผลไม้ "พาณิชย์ Fruit Festival 2022" ตามโครงการส่งเสริมการตลาดผลไม้ จังหวัดระยอง10

2 พ.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมช่องทางการกระจายสินค้าและบริการของจังหวัดระยอง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมช่องทางการกระจายสินค้าและบริการของจังหวัดระยอง  กิจกรรมมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 มี.ค. 2565 16

อ่านเพิ่มเติม