• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

7343 ยอดเข้าชม

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมช่องทางการกระจายสินค้าและบริการของจังหวัดระยอง มหกรรมเทศกาลอาหารเด่น

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมช่องทางการกระจายสินค้าและบริการของจังหวัดระยอง มหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bibbing)

14 มี.ค. 2565 24

อ่านเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมช่องทางการกระจายสินค้าและบริการของจังหวัดระยอง มหกรรมเทศกาลอาหารเด่น

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมช่องทางการกระจายสินค้าและบริการของจังหวัดระยอง กิจกรรมมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

14 มี.ค. 2565 8

อ่านเพิ่มเติม
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมช่องทางการกระจายสินค้าและบริการของจังหวัดระยองกิจกรรมมหกรรมอาหารเด่นจังหวัดระยอง

ประกาศจังหวัดเรื่องประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมช่องทางการกระจายสินค้าและบริการของจังหวัดระยองกิจกรรมมหกรรมอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

8 มี.ค. 2565 8

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดระยองเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยฯ

ประกาศจังหวัดระยองเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.พ. 2565 11

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยฯ

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ลูกจ้างปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2564/65

14 ก.พ. 2565 8

อ่านเพิ่มเติม