• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

7337 ยอดเข้าชม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานตำแหน่งธุรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานตำแหน่งธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 ก.พ. 2565 11

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2564/65

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้่ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2564/65

3 ก.พ. 2565 12

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติ่งานสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้าฯ

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565        10

2 ก.พ. 2565 10

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้าฯ

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จัหวัดระยอง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 ก.พ. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม