• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

7329 ยอดเข้าชม

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน นข 6667 ระยอง จำนวน 2 รายการ

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน นข 6667 ระยอง จำนวน 210

18 ส.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมพัฒนาและสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับฯ

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการส่งเสริมพัฒนา และสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชนกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาความปลดภัยด้านอาหาร ่จังหวัดระยอง กิจกรรมย่อยจัดงานแสดงและจำหน่ายอาหารปลอดภัยในจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคา

10 ส.ค. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2564)

30 ก.ค. 2564 5

อ่านเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศประกวดราคาฯ มหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี 2564

ประกาศ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีมาตรฐาน กิจกรรมมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 ก.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม