• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

7341 ยอดเข้าชม

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดงาน "เทศกาลอาหารอร่อย ระยอง ฮิ" ครั้งที่ 8

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา      ตามประกาศ จังหวัดระยอง เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการ ลงวันที่10

30 ก.ค. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ก.ค. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10

13 ก.ค. 2564 16

อ่านเพิ่มเติม
ประกวดราคาจ้างโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 ก.ค. 2564 11

อ่านเพิ่มเติม
ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

ราคากลาง ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 ก.ค. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม