• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

7330 ยอดเข้าชม

ประกวดราคาจ้างโครงการรถ Mobile พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง

โครงการรถ Mobile พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดระยอง ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256410

29 มิ.ย. 2564 19

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดคลิกที่นี่

29 มิ.ย. 2564 8

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (มค.-มีค. 64)

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เร่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 -10

30 เม.ย. 2564 7

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมพัฒนาและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนกิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาฯ

 ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมพัฒนา และสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดระยอง กิจกรรมย่อยจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยภายในจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10

29 เม.ย. 2564 12

อ่านเพิ่มเติม
ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถาม ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมพัฒนา และสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชน กิจกรรมหลักส่งเสริม

ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถาม ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมพัฒนา และสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดระยอง กิจกรรมย่อยจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยภายในจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 เม.ย. 2564 5

อ่านเพิ่มเติม
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมพัฒนา และสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมพัฒนา และสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับประชาชน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดระยอง กิจกรรมย่อยจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอาหารปลอดภัยภายในจังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารคลิกด้านล่าง>>>

19 เม.ย. 2564 7

อ่านเพิ่มเติม