• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

7344 ยอดเข้าชม

ประกาศจังหวัดระยองเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศจังหวัดระยองเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2)10

10 พ.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ปี 2565 งวด1 พาณิชย์ลดราคาMobile ทัวไทย Lot20 ภูมิภาคจังหวัดระยอง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่10

9 พ.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งธุรการ

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งธุรการ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

3 พ.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัดและส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ จำนวน10

2 พ.ย. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 64/65

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จ้างเหมาบุคคลภายนอกลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 (เพิ่มเติม)

2 พ.ย. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม