• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

7333 ยอดเข้าชม

ยกเลิกประกาศจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน (งวดที่ 1)

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) ภายใต้ชื่อ10

21 ต.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2564/65

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รับสมัคร จ้างเหมาบุคคลภายนอก ลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง (เพิ่มเติม)10

21 ต.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จ้างเหมาบริการบุคคลตำแหน่งธุรการ ปี 2566

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง ธุรการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

20 ต.ค. 2565 5

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จ้างเหมาบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดแรกรับของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จ้างเหมาบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดแรกรับของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

20 ต.ค. 2565 2

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ จำนวน 110

5 ต.ค. 2565 3

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งประจำจุดแรกรับของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำจุดแรกรับของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน10

5 ต.ค. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม