• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

7340 ยอดเข้าชม

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้าและผู้ประกอบการฯ

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่องรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

27 ก.ย. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) ภายใต้ชื่อพ

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) ภายใต้ชื่อพาณิชย์...ลดราคา10

9 ก.ย. 2565 7

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองฯ

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 ก.ย. 2565 15

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง)

2 ก.ย. 2565 6

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคาช่วยประชาชน ปี2565 งวดที่1 ภายใต้ชื่อ พาณิชย์...ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot20

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์...ลดราคา!10

25 ส.ค. 2565 6

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 โครงการพาณิชย์...ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค) จังหวัดระยอง

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>>โครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 256510

19 ส.ค. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม