• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

7334 ยอดเข้าชม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จ้างเหมาปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จ้างเหมาบุคคลภายนอกลูกจ้างช่วยปฏิบัติงานตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปี 2564/65

28 มิ.ย. 2565 8

อ่านเพิ่มเติม
ร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมช่องทางกระจายสินค้าฯ กิจกรรมมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ปี 2565

ร่าง ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมช่องทางการกระจายสินค้าและบริการของจังหวัดระยอง กิจกรรมมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี 2565 งานเทศกาลอาหารอร่อย ระยอง...ฮิ ครั้งที่10

23 มิ.ย. 2565 7

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (กิจกรรมมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง งานเทศกาลอาหารอร่อย ปี 2565

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการพัฒนาและส่งเสริมช่องทางการกระจายสินค้าและบริการของจังหวัดระยอง กิจกรรมมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.10

23 มิ.ย. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมช่องทางกระจายสินค้าและบริการฯ

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า โครงการพัฒนาและส่งเสริมช่องทางกระจายสินค้าและบริการของจังหวัดระยอง กิจกรรมยกระดับ SMEs ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ.10

23 มิ.ย. 2565 14

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการพัฒนาและส่งเสริมช่องทางการกระจายสินค้าและบริการ่ของจังหวัดระยอง กิกจรรมมหกรรมเทศกาลอาหารเด่นจังหวัดระยอง ประจำปี 2565)

21 มิ.ย. 2565 5

อ่านเพิ่มเติม