• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ผลการดำเนินงาน

24113 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าใช้ประกอบอาหารเจ ในช่วงเทศกาลกินเจ ปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2565 นางสาววิไล มีสุวรรณ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสุวีรยา10

29 ก.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวอัมพร สุทธิศรี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ10

29 ก.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดการจัดกิจกรรม “คปภ. ปลุกพลังนักบิด เปิดโลกใหม่ให้คุ้มครองด้วยประกันภัย พ.ร.บ.”

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน พาณิชย์จังหวัดระยอง10

28 ก.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
การสัมมนา เรื่อง 70 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรเลีย : การขับเคลื่อนการค้าสู่อนาคต

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวธนิกานต์ สุขขา นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ10

28 ก.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

         วันที่ 28 กันยายน 2565  นางญาณิศา แสงพงษ์พิทยา นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจาก10

28 ก.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม