• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Comercial Affairs Trang

ผลการดำเนินงาน

14904 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564  รายละเอียดังเอกสารแนบ

9 เม.ย. 2564 13

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดอบรมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง”

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง จัดอบรมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “หมูย่างเมืองตรัง” ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(Geographical Indication :10

5 เม.ย. 2564 27

อ่านเพิ่มเติม