• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ผู้บริหาร

สำนักงานปลัด

กระทรวงพาณิชย์

บุณยฤทธิ์

กัลยาณมิตร


ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รณรงค์

พูลพิพัฒน์


รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน


พาณิชย์จังหวัด

บุณยฤทธิ์

กัลยาณมิตร


ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รณรงค์

พูลพิพัฒน์


รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

นางสาวสุวีรยา ปั้นปาน


พาณิชย์จังหวัด

ข่าว/ประกาศ
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน มิถุนายน 2564
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน มิถุนายน 2564
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน มิถุนายน 2564
ปฏิทินกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์ เดือน มิถุนายน 2564

ผู้ประกอบการ/ตลาด

ปรับปรุงข้อมูล 30 พฤษภาคม 2562

1
คลังข้อมูล

datawarehouse

28
การบริหารจัดการ

Management

37
รายงาน

Report

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์