• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

Office of Provincial Commercial Affairs Trang

บริการออนไลน์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

แผนการบำรุงรักษา คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย สำนักงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการใช้งานระบบคัดหนังสือรับรองผ่านระบบออนไลน์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ร้านธงฟ้าใกล้ตัวคุณ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ปริมาณข้อมูลนำเข้า - ส่งออกผ่านด่านศุลกากรกันตัง จังหวัดตรัง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทสรุปผู้บริหารภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดตรัง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ราคาอาหารทะเลในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สภาพการณ์ด้านพาณิชย์ประจำปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รวมร้านหมูย่างเมืองตรัง 21 ร้าน ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานพาณิชย์คุณธรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปผลความพึงพอใจต่องานบริการของศูนย์บริการประชาชนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม