• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

คุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment - ITA)

4 มิ.ย. 2563 อ่าน [189]

...


อำนาจหน้าที่ที่สำคัญของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

หน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือศูนย์บริการประชาชน
   > 
คู่มือ Call Center
   > มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือเจ้าหน้าที่
คู่มือปฏิบัติงานตามกฎหมายคู่มือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือประชาชน (คน.)
- คู่มือประชาชน (พค.)
- คู่มือประชาชน (คต.)


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

รายงานและสถิติ คลิก>>>

สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคล จังหวัดระยอง คลิก>>>


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ปี 2562   
มกราคม   กุมภาพันธ์   มีนาคม   เมษายน   พฤษภาคม   มิถุนายน   กรกฎาคม   สิงหาคม   กันยายน   ตุลาคม   พฤศจิกายน   ธันวาคม       
สรุปความพึงพอใจรายปี 2562enlightenedปี 2563   
มกราคม   กุมภาพันธ์   มีนาคม   เมษายน   พฤษภาคม  


E-Service
บริการออนไลน์ (E-Service)
การจัดทะเบียนธุรกิจ การบริการข้อมูลธุรกิจ การกำกับบัญชีและธุรกจ คลิก>>>
การจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

   ปี 2562

- มกราคม 2562
- กุมภาพันธ์ 2562
- มีนาคม 2562
- เมษายน 2562
- พฤษภาคม 2562
- มิถุนายน 2562
- กรกฎาคม 2562
- สิงหาคม 2562
- กันยายน 2562
ตุลาคม 2562
พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562

  ปี 2563
มกราคม 2563
กุมภาพันธ์ 2563
- มีนาคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คลิก>>>


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

แบบสขร1(ตค.62).pdf

แบบสขร1(พย.62).pdf

แบบสขร1(ธค.62).pdf

แบบสขร1(มค.63).pdf

แบบสขร1(กพ.63).pdf

คู่มือ_call_center.pdf

มาตราฐานการปฏิบัติงาน.pdf

คู่มือประชาชน สพจ. (คน.).pdf

คู่มือประชาชน สพจ. (พค.).pdf

คู่มือประชาชน สพจ. (คต.).pdf

คู่มือเจ้าหน้าที่.pdf

คู่มือปฎิบัติงานตามกฎหมายวการค้าข้าว.pdf

แบบสขร1(มีค. 63).pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์