• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

เปิดงาน “มหกรรมข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์ของดีของเด่น นครชัยบุรินทร์” ครั้งที่ ๒

23 ก.ค. 2561 อ่าน [5]

...

        วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “มหกรรมข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์ของดีของเด่น นครชัยบุรินทร์” ครั้งที่ ๒ จัดโดยกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์) ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยนครชัยบุรินทร์ เพื่อสร้างรายได้ เชื่อมโยงตลาดให้แก่เกษตรกร สถาบันการเกษตร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs ณ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น ๑ ศูนย์การค้าแพชชั่น ช็อปปิ้ง เดสติเนชั่น อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 

         โดยมีนายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ นายบวรศักดิ์ สิงห์เชิดชูวงศ์ พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน หลังพิธีเปิดประธานในพิธีและคณะเดินเยี่ยมชมคูหาผู้ประกอบการ จำหน่ายสินค้าข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิ อาหารเด่น สินค้าดี และกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ภายในงานประกอบด้วยการแสดงและจำหน่ายสินค้าข้าวหอมมะลิ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิ อาหารเด่น สินค้าดี จำนวน ๕๐ คูหา และกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ (Business Matching)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์