• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

งานเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนยมจินดา จังหวัดระยอง ณ บริเวณถนนยมจินดา

9 มิ.ย. 2563 อ่าน [2]

...
            วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมงานเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนยมจินดา จังหวัดระยอง ณ บริเวณถนนยมจินดา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ภายในงานพบกับสินค้าพื้นเมือง ของดีจังหวัดระยอง สินค้าเกษตร อาหารพื้นบ้าน สินค้าจากชุมชนระยอง
และสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากมาย โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 –6  มิถุนายน 2563 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นตลาดระยะปลอดภัย และผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยและมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างานทุกครั้ง
            ในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้ประสานผู้ประกอบการในเครือข่ายจำนวน 4 ราย เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานครั้งนี้ด้วย


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์