• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพ และการขอใช้ตรา GI สับปะรดทองระยอง

9 มิ.ย. 2563 อ่าน [1]

...
     วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางวรัญญา  ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพ และการขอใช้ตรา GI สับปะรดทองระยอง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง สภาเกษตรจังหวัดระยอง และอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามโครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้าสับปะรดทองระยอง ภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์