• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

23 ก.ค. 2561 อ่าน [10]

...

วันที่ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นางสาวอารีจิต ศรีวิชัย นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การจัดการตลาดสินค้าเกษตร” ภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร เพื่อสร้างทักษะและเสริมสร้างอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในอำเภอปลวกแดง  ณ อาคารเอนกประสงค์ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมฯ จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ ราย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์