• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมสัญจรคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

24 ก.ค. 2561 อ่าน [5]

...

               วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมสัญจรคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) เพื่อบูรณาการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ อำเภอนิคมพัฒนา จำนวน ๔ กลุ่ม ตามนโยบายสานพลังประชารัฐ
และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ได้แก่ ๑) เกษตรแปลงใหญ่ อำเภอนิคมพัฒนา ๒) กลุ่มพวงกุญแจหนัง หมู่ ๔ หนองบอน ๓) กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านเขามะพูด ๔) กลุ่มสัมมนาชีพชุมชนบ้านชากอ้อย ณ บริเวณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านเขามะพูด อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

              ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมาย นอกจากผลิตภัณฑ์จากเครื่องหนัง เช่น พวงกุญแจ กระเป๋า ส่วนใหญ่ได้นำสับปะรดในพื้นที่มาแปรรูปเป็นสับปะรดกวน สับปะรดชีสเค้ก 
ซึ่งคณะกรรมการฯ ให้คำแนะนำในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการแปรรูปสับปะรดเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่เพื่อสร้างความแตกต่าง บรรจุภัณฑ์สวยงามทันสมัย และมีการนำเครื่องจักรมาใช้ในกระบวนการผลิต

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์