• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาเรื่องโอกาสและความท้าทายของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรี หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) วัน ศุกร์ ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

25 ก.ค. 2561 อ่าน [9]

...

กรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรีหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership : CPTPP)” ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตะหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความตกลง CPTPP รวมถึงโอกาสและความท้าทายของไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP ตลอดจนรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์