• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงาน “MOC Biz Club Expo ๒๐๑๘ : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย” ระดับประเทศ

26 ก.ค. 2561 อ่าน [5]

...

  วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา ๑๑.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงาน “MOC Biz Club Expo ๒๐๑๘ : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย” ระดับประเทศ จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของผู้ประกอบการฐานรากให้เข้มแข็ง ณ Hall ๒ – ๓ อิมแพ็คเมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี

โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club Thailand กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งภายในงานมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีจาก Biz Club ทั่วประเทศการสัมมนา เสวนาและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ การต่อยอดจับคู่เจรจาการค้า (Business Matching) และให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการฐานรากและขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น (Local Economy) ให้เติมโตอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์