• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลมาบข่า

1 ก.ค. 2563 อ่าน [9]

...
            วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจป้องกัน  และปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมลงพื้นที่เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง จากการลงพื้นที่ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสถานที่ที่ออกตรวจดังกล่าว สินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และมีราคาเป็นไปตามกลไกของตลาด โดยมีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน และไม่พบการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้แจกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 103 พ.ศ. 2563 ให้กับผู้ประกอบการได้รับทราบพร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์