• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

1 ส.ค. 2561 อ่าน [6]

...

     วันอังคาร ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง โดยนางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน ตลอดจนหารือข้อราชการงานที่สำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดระยองเป็นประจำทุกเดือน โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์