• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค ระดับจังหวัด

8 ก.ค. 2563 อ่าน [1]

...
วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมลงพื้นที่เพื่อป้องกันและปราบปราม
การกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง จากการลงพื้นที่ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสถานที่ที่ออกตรวจดังกล่าว สินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และมีราคาเป็นไปตามกลไกของตลาด
โดยมีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน และไม่พบการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้แจกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 103 พ.ศ. 2563 ให้กับผู้ประกอบการได้รับทราบพร้อมทั้งกำชับให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ต่อไป


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์