• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และ 2 ครั้งที่ 2/2563

8 ก.ค. 2563 อ่าน [3]

...
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และ 2 ครั้งที่ 2/2563 เพื่อร่วมหารือการดำเนินการแผนงานโครงการ 1)โครงการบูรณาการภาค ปี 2563 2)โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2564 3)โครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ4)โครงการร้านค้าประชารัฐชุมชน ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองบุรี จังหวัดชลบุรี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์