• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (Cops) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4

9 ก.ค. 2563 อ่าน [4]

...
           วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference จาก ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมรับฟังกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (Cops) ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในหัวข้อเรื่อง “ภาครัฐกับการก้าวเป็นรัฐบาลดิจิทัล” ณ ห้องประชุมศรีสมุทรโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์