• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ขอเชิญชวนสั่งซื้อเกลือทะเลจังหวัดสมุทรสาคร

10 ก.ค. 2563 อ่าน [5]

...
ขอเชิญชวนสั่งซื้อเกลือจังหวัดสมุทรสาคร 

เกลือเม็ด
- ชนิดเกลือขาว (ราคากิโลกรัมละ 2.40 บาท) บรรจุกระสอบ 40 ก.ก. ราคา 95 บาท
- ชนิดเกลือกลาง (ราคากิโลกรัมละ 1.82 บาท) บรรจุกระสอบ 40 ก.ก. ราคา 75 บาท
- ชนิดเกลือดำ (ราคากิโลกรัมละ 1.50 บาท) บรรจุกระสอบ 40 ก.ก. ราคา 60 บาท

เกลือป่น
- (เกลืออบ) บรรจุกระสอบ 40 ก.ก. ราคา 160 บาท
- (เกลือไม่อบ) บรรจุกระสอบ 40 ก.ก. ราคา 140 บาท


หมายเหตุ : - ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่ง
                   - ราคานี้มีกำหนด  1  เดือน


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์