• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 2/2563

20 ก.ค. 2563 อ่าน [3]

...
              วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งที่ 2/2563 เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง เพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง/กรม และนโยบายของจังหวัด ร่วมทั้งเพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์