• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

กระทรวงพาณิชย์ รับหมูแพง จากความต้องการสูงขึ้น เตรียมขอความร่วมมือขายหมูราคาเหมาะสมในห้าง,งานลดค่าครองชีพ

https://www.innnews.co.th/ 20 ก.ค. 2563 อ่าน [3]

...
จากสถานการณ์ราคาจำหน่ายสินค้าหมูเนื้อแดงในตลาดขณะนี้ที่มีการปรับราคาสูงขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 160-170 บาทนั้น มีรายงานว่าทางกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้ทำการสำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน และได้มีการประสานขอความร่วมมือไปยังสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในการพิจารณาราคาจำหน่ายหมูเป็นหน้าฟาร์มให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบกับการบริโภคของประชาชนในประเทศมากจนเกินไป
นอกจากนี้ ได้มีการประสานหากมีความจำเป็น จะมีการจัดจำหน่ายเนื้อหมูในราคา เหมาะสมให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆรวมถึงการขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก มีการจัดทำโปรโมชั่น จำหน่ายหมูเนื้อแดงในราคาที่ไม่สูงเกินสมควร เป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการบริโภคในช่วงที่สถานการณ์ราคาหมูยังคงสูงขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงพาณิชย์อยู่ในระหว่างการพิจารณามาตรการการห้ามการส่งออกเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณสินค้าให้มีอยู่ในประเทศให้เพียงพอกับความต้องการภายใน

และจากการสำรวจห้างค้าปลีกย่านลาดพร้าว พบว่า ทางห้างได้มีการจัด จำหน่ายเนื้อหมูราคาต่างๆ อาทิ หมูเนื้อแดง ราคากิโลกรัมละ 134 บาท เนื้อสันนอก ราคากิโลกรัมละ 149 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์