• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์การจับจ่ายใช้สอย ภาวะการณ์ซื้อขายสินค้าของฝากจังหวัดระยองของนักท่องเที่ยว ณ ตลาด 100 เสา

23 ก.ค. 2563 อ่าน [3]

...
            วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง และเทศบาลตำบลบ้านเพ ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์การจับจ่ายใช้สอย ภาวะการณ์ซื้อขายสินค้าของฝากจังหวัดระยองของนักท่องเที่ยว ณ ตลาด 100 เสา ตำบลบ้านเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
เพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรณีทหารอียิปต์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจังหวัดระยองได้รับผลกระทบค่อนข้างสูง ณ เวลานี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายเพราะมีการรับทราบข้อมูล และทำความเข้าใจกับประชาชนและนักท่องเที่ยวว่าจังหวัดระยองปลอดภัย สามารถมาเที่ยวพักผ่อนได้ ซึ่งจังหวัดระยองมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และมีสินค้าของฝากหลากหลาย โดยเฉพาะตลาด 100 เสา เป็นตลาดที่พร้อมรองรับบริการนักท่องเที่ยวกว่า 180 ร้านค้า มีสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งสถานที่จอดรถสะอาดและกว้างขวาง สินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน สด สะอาดราคายุติธรรม สินค้าเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน และได้รับเลือกเป็นตลาดต้องชมในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์