• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

โครงการมาตรการเชื่อมโยงจำหน่ายเนื้อสุกร “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” ในราคาต่ำกว่าราคาจำหน่ายปลีกในสถานการณ์ราคา

29 ก.ค. 2563 อ่าน [3]

...
             วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ดำเนินโครงการมาตรการเชื่อมโยงจำหน่ายเนื้อสุกร “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” ในราคาต่ำกว่าราคาจำหน่ายปลีกในสถานการณ์ราคา ณ ปัจจุบัน เพื่อบรรเทาภาระด้านค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้บริโภค โดยกำหนดราคาจำหน่ายปลีกเนื้อแดง กิโลกรัมละ ๑๓๐ บาท ซึ่งในวันนี้ได้มีการจำหน่ายเนื้อสุกรตามโครงการฯ จำนวน ๔ ร้าน ได้แก่ ๑. ร้านหมูเจ้รัก
๒. ร้านหมูเจ้ทีป ๓. ร้านหมูโสรส ๔. ร้านหมึกหมูสด ณ ตลาดสดเทศบาลมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
            ทั้งนี้ ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ดำเนินโครงการมาตรการเชื่อมโยงจำหน่ายเนื้อสุกร “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” เป็นวันสุดท้าย แต่ประชาชนก็ยังคงมีความสนใจมาเลือกซื้อเนื้อสุกรในราคา กก.ละ ๑๓๐ บาท ตามโครงการฯ เป็นจำนวนมากดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์