• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง

30 ก.ค. 2563 อ่าน [2]

...
            วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ กรกฎาคม 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือทั้งระบบ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ออกตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มคงเหลือ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖3 ของผู้ประกอบการน้ำมันปาล์มทั้ง 3 บริษัท ได้แก่ ๑) บริษัท ฟูจิออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอปลวกแดง ๒) บริษัท แอปโซลูท พาวเวอร์พี จำกัด อำเภอบ้านค่าย และ ๓) บริษัท โกลบอลกรีน เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์