• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดระยอง ปี ๒๕๖๓

30 ก.ค. 2563 อ่าน [5]

...
             วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน จังหวัดระยอง ปี ๒๕๖๓ จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล และหน่วยงานต้นแบบในการส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย โครงการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์