• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

6 ส.ค. 2563 อ่าน [1]

...
วันพฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๘ (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง ในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ได้รายงานผลการดำเนินงานประเด็นเกษตรสร้างมูลค่า ดังนี้คือ แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร และ ตลาดสินค้าเกษตรและโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์