• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

กิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถึใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน”

14 ส.ค. 2563 อ่าน [1]

...
             วันพุธ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถึใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลากลางบ้าน บ้านมะขามคู่ หมู่ที่ ๓ ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ในกิจกรรมฯ ครั้งนี้
             กิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นไม้/ปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๒๐๐ ต้น การให้บริการประชาชน การเกษตร สิ่งแวดล้อม การฝึกอาชีพ และสุขภาวะอนามัยเพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประโยชน์ และความรู้ ในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน และแจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับ AECและงานด้านต่างๆ ของกระทรวงพาณิชย์ โดยมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์