• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

โครงการมาตรการเชื่อมโยงจำหน่ายเนื้อสุกร“พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน”

14 ส.ค. 2563 อ่าน [3]

...
         วันศุกร์ ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง, บริษัท ไทยฟู้ดส์ สไวน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สาขาระยอง, บริษัท ซีพีเอฟเทรดดิ้ง จำกัด, ฟาร์มมนุกูล และฟาร์มหนองไร่  ดำเนินโครงการมาตรการเชื่อมโยงจำหน่ายเนื้อสุกร “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน”  ในราคาต่ำกว่า ราคาจำหน่ายปลีกในสถานการณ์ราคา ณ ปัจจุบัน เพื่อบรรเทาภาระด้านค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้บริโภค กำหนดราคาจำหน่ายปลีกเนื้อแดง กิโลกรัมละ ๑๓๐ บาท โดยมีการจำหน่ายเนื้อสุกรตามโครงการฯ
ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์