• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

งาน “มหกรรม ๑๐๐ ปี พาณิชย์ร่วมใจ ฝ่าภัย COVID-19”

20 ส.ค. 2563 อ่าน [1]

...
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมงาน “มหกรรม ๑๐๐ ปี พาณิชย์ร่วมใจ ฝ่าภัย COVID-19” ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ ๑๐๐ ปี ณ กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานฯ พิธีเปิดงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน มีการนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร น้ำตาลทราย ไข่ไก่ อาหารสำเร็จรูป เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ในครัวเรือน ในราคาประหยัด ซึ่งจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพได้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์