• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ดำเนินโครงการมาตรการเชื่อมโยงจำหน่ายเนื้อสุกร “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน”

20 ส.ค. 2563 อ่าน [1]

...
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง, บริษัท ไทยฟู้ดส์ สไวน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สาขาระยอง, บริษัท ซีพีเอฟเทรดดิ้ง จำกัด, ฟาร์มมนุกูล และฟาร์มหนองไร่  ดำเนินโครงการมาตรการเชื่อมโยงจำหน่ายเนื้อสุกร “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน” ในราคาต่ำกว่า ราคาจำหน่ายปลีกในสถานการณ์ ราคา ณ ปัจจุบัน เพื่อบรรเทาภาระด้านค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้บริโภค กำหนดราคาจำหน่ายปลีกเนื้อแดง กิโลกรัมละ ๑๓๐ บาท โดยมีการจำหน่ายเนื้อสุกรตามโครงการฯ
ณ ร้านคุณหน่อยเฟรชมาร์ท อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์