• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมเตรียมการข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีและภาคเอกชนและการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

25 ส.ค. 2563 อ่าน [4]

...
         วันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเตรียมการข้อเสนอการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีและภาคเอกชนและการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดระยอง เพื่อเตรียมการข้อเสนอ/แผนงานโครงการ การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ จังหวัดระยอง ระหว่าง ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์