• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งสะท้อน

25 ส.ค. 2563 อ่าน [2]

...
         วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งสะท้อน อ.เขาชะเมา จ.ระยอง ซึ่งนำผลผลิตที่มีในชุมชุน คือขนุนสดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากคือ “ขนุนทองประเสริฐทอดกรอบ” โดยสำรวจศักยภาพการแปรรูปขนุนพันธุ์ทองประเสริฐ เพื่อเดินหน้าช่วยเพิ่มช่องทางตลาดให้กับขนุนทอดกรอบ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูงในการทำตลาดทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดกลุ่มสุขภาพได้ดี เพราะเป็นอาหารว่างที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ สามารถทดแทนขนมขบเคี้ยวที่มีขายอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดได้และที่สำคัญขนุนพันธุ์ทองประเสริฐยังปลูกง่าย เนื้อเยอะ สามารถรองรับอุตสาหกรรมการแปรรูปเพื่อส่งออกได้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์