• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

โครงการมาตรการเชื่อมโยงจำหน่ายเนื้อสุกร “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน”

25 ส.ค. 2563 อ่าน [1]

...
วันอังคาร ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง, บริษัท ไทยฟู้ดส์ สไวน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สาขาระยอง, บริษัท ซีพีเอฟเทรดดิ้ง จำกัด, ฟาร์มมนุกูล และฟาร์มหนองไร่  ดำเนินโครงการมาตรการเชื่อมโยงจำหน่ายเนื้อสุกร “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน”  ในราคาต่ำกว่า ราคาจำหน่ายปลีกในสถานการณ์ ราคา ณ ปัจจุบัน เพื่อบรรเทาภาระด้านค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้บริโภค กำหนดราคาจำหน่ายปลีกเนื้อแดง กิโลกรัมละ ๑๓๐ บาท โดยมีการจำหน่ายเนื้อสุกรตามโครงการฯ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์