• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

?“จุรินทร์”เป็นปลื้ม เซลส์แมนจังหวัดจัดซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ยอดทะลุ 2,500 ล้าน

https://www.commercenewsagency.com 31 ส.ค. 2563 อ่าน [4]

...
“จุรินทร์”เป็นประธานจัดงาน “เซลส์แมนจังหวัด จัดซื้อขายแลกเปลี่ยน COUNTER TRADE" คาดมีการตกลงแลกเปลี่ยนและซื้อสินค้ายอดรวมทะลุ 2,500 ล้านบาท ชมพาณิชย์จังหวัดทำหน้าที่เซลส์แมนจังหวัดได้เป็นอย่างดี พรอมมอบภารกิจเปิดพื้นที่ขายให้กับเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน ทั้งช่องทางออฟไลน์ ออนไลน์ คอนแทรกฟาร์มมิ่ง และเคาน์เตอร์เทรดต่อ
         
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานจัดงาน "เซลส์แมนจังหวัด จัดซื้อขายแลกเปลี่ยน COUNTER TRADE" ว่า การจัดงานครั้งนี้ พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดได้ร่วมกับเกษตรกร เจ้าของสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป หรือผลิตภัณฑ์ และบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ปจำกัด บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ดรีเทลจำกัด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน หรือจับคู่ซื้อสินค้า 
         
ทั้งนี้ ตัวอย่างการแลกเปลี่ยนสินค้าที่เกิดขึ้น เช่น บริษัท ท่านกู่กวาง จำกัด จ.สงขลา ซื้อทุเรียนจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยะลา จำนวน 3,500 ตัน มูลค่า 367 ล้านบาท สหกรณ์วังน้ำเย็น จำกัด จ.สระแก้ว ซื้อน้ำนมดิบ 10,950 ตันจากสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์กสวนมะเดื่อ จำกัด จ.ลพบุรี มูลค่า 208 ล้านบาท 
         
“ต้องขอชื่นชมพาณิชย์จังหวัด ในฐานะเซลส์แมนจังหวัด ที่ได้รับนโยบายเคาน์เตอร์เทรดไปปฏิบัติ จนมาปรากฏผลงานในครั้งนี้ ถือว่าทำหน้าที่ได้บรรลุเป้าหมาย และตั้งแต่เดือนเม.ย.-ส.ค. รวม 5 เดือนเต็ม คาดว่าจะเกิดยอดสั่งซื้อเกินกว่า 2,500 ล้านบาท ซึ่งถือว่าได้ช่วยเหลือกระจายผลผลิตของเกษตรกรที่ประสบปัญหาในช่วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี”
         
นายจุรินทร์กล่าวว่า รัฐบาลมีวิสัยทัศน์ในเรื่อง “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” และได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด ร่วมกันขับเคลื่อน โดยในด้านการทำตลาด พาณิชย์จังหวัดต้องเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร สหกรณ์ ผู้ผลิตสินค้าชุมชน โดยร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจ ภาคเอกชน และส่วนราชการอื่นๆ ในการดำเนินการ ทั้งช่องทางออฟไลน์ ออนไลน์ คอนแทรกฟาร์มมิ่ง และเคาน์เตอร์เทรด
โดยในส่วนของตลาดออฟไลน์ พาณิชย์จังหวัดจะต้องเปิดพื้นที่ช่องทางการจำหน่ายในทุกรูปแบบ ทั้งตลาดนัด ตลาดสด ตลาดมุมเมือง ตลาดต่างๆ ในทุกรูปแบบ และต้องดำเนินการเปิดพื้นที่ในโมเดิร์นเทรด สมาร์ทโชวห่วย ในทุกรูปแบบ คือภารกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
         
ตลาดออนไลน์ พาณิชย์จังหวัดต้องช่วยประสานดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพราะเป็น New Normal ทางการค้าของประเทศและการค้าของโลก คิดว่าจะทวีความสำคัญยิ่งขึ้นไป จึงต้องสร้างองค์ความรู้ พัฒนาคน การฝึกทักษะ พาณิชย์จังหวัดต้องทำหน้าที่เป็นตัวกลางนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่ในทุกรูปแบบให้กับผู้ผลิต ผู้ทำธุรกิจและผู้ประสงค์ที่จะทำการตลาดออนไลน์ในทุกกลุ่ม และหลักสูตรเข้มข้นที่ต้องส่งออกออนไลน์ก็ต้องดำเนินการ
         
ส่วนคอนแทรคฟาร์มมิ่ง คือ การทำเกษตรพันธสัญญา ที่มีพระราชบัญญัติกำหนดไว้แล้ว ได้ดำเนินการ ”อมก๋อยโมเดล” ที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นหนึ่งตัวอย่างที่จะต้องช่วยกันขยายให้เกิดขึ้น เพราะเป็นการสร้างหลักประกันให้กับผู้ผลิตและผู้ซื้อ มีความชัดเจนทั้งเรื่องคุณภาพและปริมาณรวมถึงราคา ทั้งสองฝ่ายจะปฏิบัติตามพันธกิจ ตามสัญญา ผู้ผลิตก็มั่นใจว่าขายได้ ผู้ซื้อก็มั่นใจว่าได้สินค้าและบริการตามคุณภาพที่กำหนดไว้ในสัญญาแน่นอน เพื่อสร้างความชัดเจนให้การการดำเนินธุรกิจ
         
ขณะที่รูปแบบเคาน์เตอร์เทรด มีความจำเป็นอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตโควิด-19 ที่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้น เพราะรูปแบบการแลกเปลี่ยนสินค้าจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการขาดเงินสด ขาดสภาพคล่อง ของระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ เอาสินค้ากับสินค้ากับผลิตภัณฑ์บริการมาแลกกัน ถ้าแลกแล้วมูลค่าไม่เท่ากันส่วนเหลื่อมก็จ่ายเป็นเงิน หรือเอาสินค้าอีกชนิดอื่นเติมเข้ามาจนเท่ากันแล้วแลกเปลี่ยน

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กิจกรรมการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ได้จัดทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างจังหวัด และระหว่างโมเดิร์นเทรดกับกลุ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป ซึ่งเป็นนโยบายหลักตั้งแต่ต้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยบรรยากาศคึกคักมาก เพราะเป็นมิติใหม่ของการซื้อขาย โดยที่ผู้ซื้อผู้ขายมาพบกัน จึงไม่เป็นการเสียเวลาตระเวนหาสินค้าของแต่ละจังหวัด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์