• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563

31 ส.ค. 2563 อ่าน [1]

...
          วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดระยอง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์ การดำเนินงานด้านความมั่นคงและความสงบในพื้นที่จังหวัดระยอง รอบเดือนสิงหาคม 2563 และรับทราบปัญหาเรื่องความมั่นคงในส่วนที่เกี่ยวข้องและแนวโน้มปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมี นายปริญญา  โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนี้


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์