• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

การฝึกอบรมสัมมนาเรื่อง “การคุ้มครอง GI ไทยและการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพ สินค้าประเภทเกษตรของภาคกลางและภาคตะวันออก

3 ก.ย. 2563 อ่าน [2]

...
         วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมการฝึกอบรมสัมมนาเรื่อง “การคุ้มครอง GI ไทยและการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพ สินค้าประเภทเกษตรของภาคกลางและภาคตะวันออก จัดโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอน และวิธีการจัดทำ คำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนแนวทางการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพ ณ ห้องประชุมแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร”

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์