• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

Office of Provincial Commercial Affairs Rayong

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ การคลัง และประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (Focus Group)

8 ก.ย. 2563 อ่าน [1]

...
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจ การคลัง และประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (Focus Group) ปี 2563” เพื่อร่วมให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวโน้มเศรษฐกิจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำเศรษฐกิจในแต่ละด้านเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงในพื้นที่ ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์